RODINNÉ KONSTELACE - SEMINÁŘ llllll
Rodinné konstelace
- jedná se o terapeutickou metodu, která odhaluje nevědomé vlivy v našich rodinách. Vynášejí na světlo vazby, které mohou často zásadním zůsobem ovlivňovat náš osud - život, aniž bychom o nich měli sebemenší tušení.

Tuto metodu lze využít pro témata týkající se:
- jak původní tak stávající rodiny (manželské problémy, vztahy s rodiči, vyřazení člena rodiny, opakující se rozvody atd.)
- partnerských vztahů
- pracovních vztahů, peněz
- zdraví
- smrti, tragických osudů

Seminář Vám otevře nové možnosti, jak obnovit v rodině lásku, úctu a porozumění. Umožní nahlédnout do hloubky mezilidských vztahů a harmonizovat je. Rodinné konstelace pomáhají odlišit naše vlastní témata od těch, která nevědomě přebíráme od našich předků.

Vždy se odehrává něco, co můžeme spatřit ve svém vlastním životním vzorci a pochopit.

Seminář vede:
VÍT KARAFIÁT - terapeut

Termín konání: 13.9.-15.9.2019
Cena semináře: Kč 2.900,-
Cena zahrnuje: 2x ubytování, stravu, program, postavení vlastní konstelace